HALAL Food Awareness Program

As part of complying with the HALAL Certification process, the Department of Science and Technology (DOST) Region III conducted a HALAL Awareness Food Program Seminar for BauerTek employees led by DOST-Bulacan Provincial Director Angelita Q. Parungao and DOST-Bulacan Supervising Science Research Specialist Michael C. Mariano.

HALAL Certification is granted to companies or manufacturers who aim to expand the acceptance and production of their products. BauerTek’s goal is to meet the HALAL standards so that BauerTek products can be obtained and used by our Muslim brothers and sisters without hesitation because they are made according to Shariah law.

BauerTek believes that the medicines or supplements they produce are safe to consume or use for anyone with an illness who desires healing.

 

Filipino:

 

Bilang bahagi ng pagsunod sa pagkuha ng HALAL Certification, ang Department of Science and Technology (DOST) Region III ay nagsagawa ng HALAL Awareness Food Program Seminar sa mga empleyado ng BauerTek sa pangunguna ni DOST-Bulacan Provincial Director Angelita Q. Parungao at DOST-Bulacan Supervising Science Research Specialist Michael C. Mariano.

Ang HALAL Certification ay ibinibigay sa mga kompanya o manufacturer na nagnanais na mapalawak ang pagtanggap at produksyon ng kanilang produkto. Layunin ng BauerTek na abutin ang pamantayan ng HALAL upang ang mga produktong gawang-BauerTek ay makamit at magamit ng ating mga kapatid na Muslim na walang alinlangan dahil ito ay ginawa ayon sa batas ng Shariah.

Naniniwala ang BauerTek na ang gamot o supplements na kanilang ginagawa ay ligtas na inumin o gamitin ng bawat isa na may karamdaman na nagnanais na gumaling.

Leave a Reply