PROJECT MEDCBG++: THE STATE OF PHILIPPINE MEDICAL CANNABIS

Led by BauerTek Farmaceutical Technologies General Manager Richard Nixon Gomez, along with renowned Medical Cannabis advocates, and other government officials such as Vice Mayor Jun Saclag of Lubuagan, Kalinga, Dr. John Ortiz Teope, National Secretary-General of Timpuyog Pilipinas, Annie Andanar, Special Consultant from the Cannabis Legislative Committee, Dr. Leo Olarte, Former President of the Philippine Medical Association, and Gen. Thompson Lantion, Secretary-General of the Philippine Federal Party, the State of the Medical Cannabis Address was held.

Many Filipinos have long desired the recognition of the benefits of medical cannabis. This is a crucial step in expanding treatment options and providing hope to patients in need.

Currently, the issue of legalizing medical cannabis in the Philippines is in the plenary of the Senate. We hope that by the end of the year or the next year, it will become law.

As the bill journeys towards legalization, challenges and opposition from various sectors of society are inevitable. However, with the strong support from lawmakers and the public, we hope to achieve success soon.

When the legalization of medical cannabis becomes law, it will open up new opportunities for trade, research, and development in the pharmaceutical industry in our country. Most importantly, it will provide hope and relief to many Filipinos in need of effective treatment.

With the trust and collaboration of all sectors of society, we are confident that we are close to the threshold of success in passing the law on medical cannabis. This is a crucial step towards better and more humane healthcare for our fellow citizens.

 

Filipino:

 

Sa pangunguna ni BauerTek Farmaceutical Technologies General Manager Richard Nixon Gomez, kasama ang mga kilalang Medical Cannabis advocate, maging ang iba pang kawani ng gobyerno na sina Vice Mayor Jun Saclag ng Lubuagan, Kalinga, Dr. John Ortiz Teope, National Sec-Gen of Timpuyog Pilipinas, Annie Andanar, Special Consulant from the Cannabis Legislative Committee, Dr. Leo Olarte, Former President of the Philippine Medical Association at Gen. Thompson Lantion, Secretary General of the Philippine Federal Party isinagawa ang State of the Medical Cannabis Address.

Matagal nang hinahangad ng maraming Pilipino ang pagkilala sa mga benepisyo ng medikal na cannabis. Ito ay isang pangunahing hakbang sa pagpapalawak ng mga opsyon sa panggagamot at pagbibigay ng pag-asa sa mga pasyenteng nangangailangan.

Sa kasalukuyan, ang usapin ng legalisasyon ng medikal na cannabis sa Pilipinas ay nasa plenaryo na ng Senado. Umaasa tayo na sa dulo ng taon o sa susunod na taon, maging batas na ito.

Sa paglalakbay ng panukalang batas tungo sa legalisasyon, hindi maiiwasan ang mga pagsubok at pagtutol mula sa iba’t ibang sektor ng lipunan. Subalit sa tulong ng matibay na suporta mula sa mga mambabatas at mula sa publiko, umaasa tayo na malapit na nating makamit ang tagumpay.

Kapag naging batas na ang legalisasyon ng medikal na cannabis, magbubukas ito ng mga bagong oportunidad sa pangangalakal, pag-aaral, at pag-unlad ng industriya ng panggagamot sa ating bansa. Higit sa lahat, ito ay magbibigay ng pag-asa at ginhawa sa maraming Pilipino na nangangailangan ng epektibong panggagamot.

Sa pagtitiwala at pagtutulungan ng lahat ng sektor ng lipunan, tiwala tayong malapit na nating marating ang hangganan ng tagumpay sa pagpapasa ng batas ukol sa medikal na cannabis. Ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas maayos at makataong pangangalaga sa kalusugan ng ating mga kababayan.

Leave a Reply