BauerTek Technical Working Group in Congress

The Technical Working Group, along with medical cannabis advocates, held a significant meeting to further strengthen belief and ensure that the legalization of medical cannabis in the Philippines is imminent. Present in the gathering were congressional representatives such as Cong. Anthony Golez, Cong. Richard Gomez, and Cong. L-Ray Villafuerte, as well as BauerTek Farmaceutical Technologies Corp. President Rigel Gomez, and medical cannabis advocates.

The aim of the meeting is to convey to the public and to those advocating for the legalization of medical cannabis that efforts and cooperation are ongoing to pass the law that will pave the way for its legalization in the country. Emphasis is placed on its potential benefits to the health of Filipinos and to the economy of the nation.

With continued support from Congress and various sectors of society, we hope that in the very near future, the legalization of medical cannabis in the Philippines will become a reality. This is a crucial step towards providing relief and comfort to the sick and promoting a healthier and more prosperous future for all Filipinos.

 

Filipino:

 

Nagsagawa ng isang makabuluhang pulong ang Technical Working Group kasama ang medical cannabis advocates upang mas lalo pang mapalakas ang paniniwala at siguraduhing malapit na ang legalisasyon nito sa Pilipinas. Kasama sa pagtitipon ang mga kinatawan ng kongreso na sina Cong. Anthony Golez, Cong. Richard Gomez, at Cong. L-Ray Villafuerte, pati na rin si BauerTek Farmaceutical Technologies Corp.President Rigel Gomez, at medical cannabis advocates.

Layon nito na maiparating sa publiko at sa mga nagsusulong ng legalisasyon ng medical cannabis na patuloy ang pagsusumikap at pagtutulungan upang maipasa ang batas na magbibigay daan sa legalisasyon nito sa bansa. Binibigyang-diin ang mga potensyal na benepisyo nito sa kalusugan ng mga Pilipino at sa ekonomiya ng bansa.

Sa patuloy na suporta mula sa kongreso at mula sa iba’t ibang sektor ng lipunan, umaasa tayo na sa lalong madaling panahon, maging isang ganap nang katotohanan ang legalisasyon ng medical cannabis sa Pilipinas. Ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagbibigay ng lunas at ginhawa sa mga may sakit at sa pagtataguyod ng mas maunlad at maayos na kalusugan para sa lahat ng Pilipino.

Leave a Reply